Infolinia reklamacji: 753 753 018

Udostępniamy dla Państwa wzory druków reklamacyjnych w formacie PDF, dostępne do pobrania.

REKLAMACJA <- Kliknij aby pobrać

ODSTĄPIENIE OD UMOWY <- Kliknij aby pobrać

Konsument ma prawo zareklamowania rzeczy wadliwej. Może skorzystać z gwarancji producenta (o ile taka została udzielona i nie minął okres gwarancyjny) lub z rękojmi. Jeśli chce dokonać zwrotu - odstąpić od Umowy.
Gwarancja
Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Jeśli w karcie gwarancyjnej nie został podany konkretny termin, wówczas gwarancja obowiązuje 2 lata od daty wydania towaru.
Reklamację można składać bezpośrednio w autoryzowanym punkcie serwisowym danego producenta. Jest to bardzo szybki proces reklamacji, który pozwala w najkrótszym czasie doprowadzić sprzęt do sprawności.
Proces reklamacji
Reklamacje wadliwych Towarów należy składać za pomocą wypełnionego formularza znajdującego się pod adresem https://e-metalowiec.com/content/10-reklamacje i odsyłając go na adres: reklamacje@e-metalowiec.com
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Reklamację rozpatrzymy i ustosunkujemy się do niej niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
Dla każdej pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – zgodnie z wyborem Kosumenta wymienimy towar na wolny od wad, naprawimy lub obniżymy jego cenę, chyba, że naprawa lub wymiana na nowy będą niemożliwe lub wymagać będą nadmiernych kosztów .
Podczas odbioru przesyłki prosimy o sprawdzenie jej pod względem ilościowym oraz ewentualnych uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia sporządzony protokół uszkodzenia może usprawnić rozpatrywanie zgłaszanej reklamacji.
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.
2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
3.Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu na adres: adres e-mail: reklamacje@e-metalowiec.com. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć zapomocą formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sklep zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonany na wskazany wcześniej rachunek bankowy
5. Sklep wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Usługodawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Towar należy odesłać na adres: FHU Metalowiec Paweł Obrzyński Wolności 150 58-500 Jelenia Góra nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sklep o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY NIE PRZYSŁUGUJE W ODNIESIENIU DO UMOWY:
1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
2. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorca prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje.