Sklep internetowy E-metalowiec.com, działający pod adresem www.e-metalowiec.com, prowadzony jest przez Firmę Handlowo-Usługową Metalowiec Paweł Obrzyński (dalej zwaną FHU Metalowiec) z siedzibą w Jeleniej Górze zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


Dane Sprzedawcy: FHU Metalowiec Paweł Obrzyński, Wolności 150, 58-500 Jelenia Góra NIP: 611-230-31-86, REGON: 230840058.

 1. Klient ma możliwość stworzenia konta w E-metalowiec.com poprzez zarejestrowanie się na stronie sklepu internetowego, wypełniając w tym celu specjalny formularz.

 2. Rejestracja konta nie jest konieczna do standardowego użytkowania serwisu a w szczególności do składania i realizacji zamówień.

 3. Do prawidłowego korzystania z E-metalowiec.com wymagany jest dostęp do internetu, poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, która posiada możliwość akceptacji plików cookies.

 4. Pliki typu cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Klienta. Zawierają szereg informacji pozwalających na poprawne działanie oraz ułatwiają korzystanie ze stron internetowych E-metalowiec.com w sposób dostosowany do indywidualnych preferencji Klienta. Pliki cookies mogą mieć wpływ na poprawność funkcjonowania stron E-metalowiec.com.

 5. Klient ma możliwość wyłączenia obsługi plików typu cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików typu cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 6. E-metalowiec nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.

 7. Produkty prezentowane na stronach internetowych E-metalowiec.com nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 8. Zamieszczone na stronach Sklepu internetowego treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 9. Ceny towarów prezentowanych na E-metalowiec.com podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki, te widoczne są w trakcie składania zamówienia jeszcze przed jego finalnym potwierdzeniem.

 10. Na wszystkie towary wystawiane są faktury VAT lub paragon.

 11. Towary oferowane w E-metalowiec.com są fabrycznie nowe wolne od wad fizycznych i prawnych (wykluczając oferty wyraźnie oznaczone jako wyprzedaż, z wyraźnym wyszczególnieniem posiadanych wad). Produkty zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.

 12. Zamówienie towarów odbywa się poprzez dodanie wybranych towarów do „koszyka, następnie przejście do procesu składania zamówienia. Należy wprowadzić adres mailowy, dane Klienta wybrać sposób dostawy oraz metodę płatności i zaakceptować regulamin.

 13. Proces zamówienia kończy się wyborem przez Klienta przycisku „Potwierdzam zakup” i wysyłaniem ze strony E-metalowiec.com, na wskazany przez zamawiającego w formularzu adres poczty elektronicznej, wiadomości z potwierdzeniem zamówienia.

 14. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu niezwłocznie informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.
 15. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej przez Klienta umowy następuje poprzez wysłanie w wiadomości mailowej potwierdzenia, zawierającego podsumowanie zamówienia oraz dołączenie do przesyłki druku dowodu zakupu. Dodatkowo przekazane treści zabezpieczone są w systemie teleinformatycznym sklepu internetowego E-metalowiec.com i dostępne na każde żądanie Klienta.

 16. Zamówienia można składać przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Zamówienia realizowane są przez E-metalowiec.com jedynie w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 17. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.
 18. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez FHU Metalowiec danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 02.101.926 z późniejszymi zmianami).

 19. W przypadku braku dostępności zamawianego towaru przekazywana jest informacja odnośnie przewidywanego terminu dostawy (e-mail, telefon).

 20. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia wymagają potwierdzenia w formie pisemnej (drogą elektroniczną).

 21. Klient zobowiązany jest do zapłaty za zakupione towary oraz koszty dostawy w terminie do 14 dni od dnia dokonania zakupu ( z wyłączeniem zamówienia z płatnością przy odbiorze).

 22. Klient może dokonać zapłaty za zamówiony towar w jeden z następujących sposobów:

  - przelewem

  - poprzez serwis PayU

  - na raty

  - kurierowi przy odbiorze przesyłki (opcja za pobraniem)

  - osobiście przy odbiorze przesyłki

 23. Przelewy należy realizować na konto Deutsche Bank o nr 36 1910 1048 2792 0942 4936 0001 FHU Metalowiec, Paweł Obrzyński, Wolności 150, 58-500 Jelenia Góra w tytule przelewu wpisując numer zamówienia (lub inną jednoznacznie identyfikującą zamówienie informację, w przypadku zamówienia innego niż za pośrednictwem stron internetowych E-metalowiec.com)

 24. Dostawa zakupionego towaru jest realizowana za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich lub transportem własnym. Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie E-metalowiec.com

 25. Na czas realizacji składa się czas przygotowania zamówienia i przeciętny czas dostawy.

 26. Przygotowanie zamówienia w większości przypadków to czas 2 – 3 dni roboczych.

 27. Deklarowany czas dostawy, przez Przewoźnika, wynosi 24 – 48 h roboczych od momentu nadania przesyłki.

 28. Odbiorcą przesyłek kurierskich jest osoba ustalona, przy zakupie przez Kupującego i wskazana, na tej podstawie, w dokumencie przewozowym.

 29. Produkty posiadają gwarancję producenta lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Warunki gwarancji poszczególnych producentów umieściliśmy tutaj.
  Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów, a informacje dotyczące adresów znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza uprawnień kupującego wynikających z obowiązujących przepisów.

 30. E-metalowiec.com odpowiada za wady fizyczne i prawne produktu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w tym art. 556 oraz art. 5561 – 5563 KC)

 31. Wszelkie reklamacje dotyczące niezgodności jakościowych oraz ilościowych wymagają zgłoszenia pisemnego w formie elektronicznej, pod adres: reklamacje@e-metalowiec.com lub w formie tradycyjnej. Zgłoszenie powinno zawierać informacje dotyczące zamówienia, numer faktury, wszelkie potrzebne dokumenty uwiarygadniające przedmiot reklamacji oraz ewentualne zdjęcia.

 32. Okres udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną reklamację wynosi do 14 dni od daty jej zgłoszenia w dniu roboczym (wraz z wymaganymi dokumentami). Reklamacje, w miarę możliwości, rozwiązywane są w najkrótszym możliwym terminie (bez zbędnej zwłoki).

 33. W przypadku reklamacji polegających na konieczności wymiany lub uzupełnienia części elementów reklamowanego towaru i ewentualnego, okresowego braku tych części w magazynie - Kupujący zostanie poinformowany o wydłużonym okresie jej sprowadzenia w terminie określonym w poprzednim punkcie.

 34. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  - uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

  - uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

  - może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

 35. Klient będący konsument, który złożył zamówienie w sklepie E-metalowiec.com, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  Wzór oświadczenia dostępny poniżej.

 36. Produkt zwracany powinien być w stanie niezmienionym. Za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy Konsument ponosi odpowiedzialność.

 37. Zwracany towar musi być dostarczony we własnym zakresie i na własny koszt wraz z dokumentem zakupu, na adres FHU Metalowiec ul. Wolności 150, 58-500 Jelenia Góra.

 38. W przypadku zwrotu towaru zgodnie z Regulaminem i nie uszkodzonego w transporcie, E-metalowiec.com dokona zwrotu należności za towar, oraz najniższy koszt wysyłki określony dla tego produktu, na wskazane konto - jeżeli należność została wcześniej, przez Klienta, zapłacona.

 39. Zastrzegamy, że nie przyjmujemy przesyłek (towaru) odsyłanych nam za pobraniem lub na koszt E-metalowiec.com – o ile nie zostało to wcześniej uzgodnione i potwierdzone przez E-metalowiec.com pisemnie.
WZÓR OŚWIADCZENIA
--------------------------------------------------------------------------------

 ................................................                                                                                                                              ......................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

FHU Metalowiec                       
Paweł Obrzyński                      
Wolności 150                          
58-500 Jelenia GóraOŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆOświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ..... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru  ......................................................................................                   
podpis konsumenta  

 

Uwaga: Poprzedni regulamin obowiązujący do 30.11.2015 r. dostępny tutaj.

System.String[]